Produccións I.P.R. xorde coa intención de construir unha plataforma colaborativa audiovisual. Xorde como coa intención tamén de ter un espazo intravirtual para a globalización dun corpo artistico que se foi desenvolvendo o longo de varios anos de investigación. Por último, xorde tamén como proposta neonata para o seguimento experimental no campo de audiovisual.

 

Produccions I.P.R.